Ander Skarp
Iga teine on sulle (2018)

Mõttetu möga.
Teksti loeti eesti keeles