David Weber
Mutineers` Moon (1991)

Sisu on eelmine arvustaja lahti seletanud. Panen nelja.
Teksti loeti vene keeles